Med hensyn til patienter med følgevirkninger af Covid,har vi i øjeblikket ikke meget forskning om det.

Top